O nás

Spoločnosť TENERGO Slovensko, a.s. bola založená v roku 2007 a je súčasťou energetickej skupiny GGE. GGE patrí britskému investičnému fondu Infracapital, ktorý je súčasťou globálnej finančno-poisťovacej skupiny Prudential.

Tenergo má viac ako 10-ročné skúsenosti s výrobou, montážou, rekonštrukciou a údržbou zariadení v oblasti tepelnej energetiky, chladenia a potrubných rozvodov, ako aj komplexnej stavebnej činnosti. Taktiež zabezpečuje údržbu bytového a nebytového fondu. Našim zákazníkom poskytujeme kompletný servis – od zabezpečenia projekcie a počiatočných konzultácií až po kompletnú dodávku a montáž.

Spoločnosť TENERGO Slovensko, a.s. pravidelne prechádza odbornými certifikáciami v oblastiach manažérstva kvality, systému environmentálneho manažérstva a systému manažérstva BOZP v organizáciách.

Naša spoločnosť má prevádzku zriadenú v Považskej Bystrici. Nachádza sa v zrekonštruovaných priestoroch vo vlastníctve spoločnosti TEPLÁREŇ s.r.o. Považská Bystrica.

Budujeme energiu, máme čísla

16

zamestnancov

1,2 mil. EUR

Tržby

15

rokov skúseností

10-tky

projektov

Hodnoty

Odbornosť

Angažovanosť

Dôveryhodnosť

Jednoduchosť

Míľniky GGE

1946

Postavenie prvej teplárne s výrobou elektrickej energie

1962

Uvedenie do prevádzky novej parnej kotolne

1972

Začiatok dodávky tepla pre mesto Považská Bystrica

1981

Uvedenie do prevádzky horúcovodnej kotolne a spaľovne odpadov

1998

Uvedenie do prevádzky systému riadenia energetického hospodárstva na meranie a reguláciu všetkých energií

druhý polrok 2009

Začiatok výstavby Paroplynového  cyklu Považská Bystrica

19.11.2010

Prvá dodávka elektriny do distribučnej siete

01.01.2011

Začiatok poskytovania podporných služieb sekundárnej regulácie pre potreby PS

12.01.2011

Začiatok dodávky tepla do verejných rozvodov

07.06.2012

Nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie SIŽP Žilina o uvedení stavby do trvalého užívania

07/2012

Ukončená výstavba nového plynového kogeneračného zdroja v kotolni Mlyny Dunajská Streda

03/2013

Začiatok prevádzky zrekonštruovanej protitlakovej turbíny

Predchádzajúci Nasledujúci