Ochrana osobných údajov

Spoločnosť TENERGO Slovensko, s.r.o. spracúva osobné údaje používateľov tejto webovej stránky za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR.

Spracovateľom osobných údajov je výhradne spoločnosť TENERGO Slovensko, s.r.o. alebo ňou poverené osoby. Osobné údaje uchováva spoločnosť TENERGO Slovensko, s.r.o. len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.

Zodpovedná osoba

E-mail: gdpr@tenergo.sk

Telefón: +421 2 3268 3800

Tenergo používa Cookies.

Na našej stránke používame súbory cookies – funkčné a analytické. Podrobnosti nájdete v našich „Pravidlách o používaní cookies“.

Rozšírené nastavenia

Funkčné cookies nemajú žiadny alebo nepatrný vplyv na Vaše súkromie a ich použitie si nevyžaduje váš súhlas. Váš súhlas ale potrebujeme s využitím analytických cookies. Nižšie môžete upraviť nastavenia pre analytické cookies.

Po kliknutí na POUŽIŤ NASTAVENIA budete používať cookies, ktoré si nevyžadujú Váš súhlas, a tie ktoré ste vybrali.
Kliknutím na tlačítko „AKCEPTOVAŤ VŠETKO“ budeme používať všetky funkčné a analytické cookies, vďaka čomu budete mať z prezerania nášho webu príjemný zážitok. Po kliknutí na „ZAMIETNUŤ VŠETKO“ budeme spracovávať len nevyhnutné cookies.